Initiatives overview


actor
Studio Refugee

Studio Refugee is een initiatief waarbij er workshops georganiseerd worden om vluchtelingen te leren werken met naaimachines en hen te leren ontwerpen. Op die manier willen de oprichters van Studio Re...

2020-04-30 10:02:22
actor
Tevona

Tevona is een vzw die volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunen. Ze bieden zorg op alle gebied en richten op kwalitatieve en kleinschalige zorgen....

2020-04-30 10:30:38
actor
Voedselstations

Het kolenspoor in Zwartberg wordt gekenmerkt door een lange rij tuintjes en enthousiaste tuinierders, zoals Elmine. In stad Genk bestaat er ook enorm veel expertise rond tuinieren, kijk maar naar init...

2020-05-07 11:28:49
actor
Natuur - werkstations

Het labo Natuur-werkstations vertrok van de idee van het verbinden van een lerende projecten rond kleinvee waar verschillende landschappen het kolenspoor kruisen. De deelnemers trokken dit idee open n...

2020-05-07 11:30:50
actor
Recycle - Ateliers

Genk is bevolkt met mensen met maak-skills, al worden die vandaag door het gebrek aan werkplekken die dat soort vaardigheden kunnen gebruiken, onderbenut. Stebo maakte een kaart rond upcycling project...

2020-05-07 11:33:03
actor
Bouwkampen

Aan het Kolenspoor in Waterschei is er heel wat leegstand: de parking van KRC en Thor, het lege stationsgebouw van Waterschei, de onderbenutte kerk van Zwartberg, oude voetbalkantines. Tegelijkertijd ...

2020-05-07 11:43:01
actor
Vervoering

Het spoor vervoerde ooit kolen en vandaag nog op een beperkt deel goederen. Het kolenspoor is nog steeds eigendom van een vervoersmaatschappij. Hoe kunnen we het kolenspoor als volwaardig en drager va...

2020-05-07 11:44:53
actor
Maak - Energiewerkstations

Het labo Maak-energie werkstations onderzocht ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk werd hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt ...

2020-05-07 12:38:52
actor
Werkstations als multiproductieve haltes op een traject in transformatie

De werkstations zijn bedacht als transformatieve en collectieve haltes op het spoortraject. Als concrete projecten langs het spoor vormen ze directe schakels met hun omgeving, zowel op micro-, meso...

2020-05-07 17:30:05
actor
Maak - Werkstations

Genk is bevolkt met mensen met maak-skills, al worden die vandaag door het gebrek aan werkplekken die dat soort vaardigheden kunnen gebruiken, onderbenut. Stebo maakte een kaart rond upcycling projec...

2020-05-07 17:34:27
actor
Energie - werkstations

Energie werkstations onderzoeken ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk wordt hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt mogelijk gem...

2020-05-07 17:35:12
actor
Spoorpark Genk - Multi-productief project

Het onderzoek ‘Het Multiproductief Kolenspoor’ probeerde een eerste multiproductief project op poten te zetten, namelijk dat van het Spoorpark Genk, dat ontwikkeld werd door de stad in samenwer...

2020-05-11 12:53:10