Energie - werkstations

Description

Energie werkstations onderzoeken ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk wordt hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de productieve combinatie tussen veel onderbenutte ruimtes, EnergyVille, scholen, de voetbalwerking van KRC en lokale clubs en de buurtbewoners aan het Kolenspoor in Waterschei en Zwartberg. Deze combinatie maakt dit deel van het kolenspoor een goede experimenteer- en demonstratieplek voor energie, mobiliteit, sport en wetenschap. Via educatieve en onderzoeksprojecten kan deze plek alternatieve vervoersvormen en energienetwerken koppelen aan circulaire bouwprojecten, via het betrekken van lokale bewoners en ondernemingen. Een dergelijke plek vergt ook horeca en verblijfsfuncties die het sociale netwerk tussen onderzoekers, studenten, voetballers en de buurt bevorderen. Het gebied is een plek met een jonge bevolking, met veel faciliteiten voor jongeren. Je hebt de jongerenwerking van KRC (ongeveer 220 schoolgaande jongeren), de geplande KULeuven campus op Thor met een groeiende groep wetenschappelijke medewerkers, lokale beroepsopleidingen, de voetbalclub Turkse rangers, het tweedekansonderwijs van ctt Limburg, het bouwrenovatieatelier van vzw Alternatief in Zwartberg en 51N4E plant studentenverblijven aan de Stiemerbeekvallei. KRC maakt in samenwerking met Buur een masterplan op van hun site waarbij het stationsgebouw wordt geïntegreerd in een nieuwbouw met trainings- en verblijfsfaciliteiten. Lokale jongeren/bevolking betrekken in een experimenteerplek rond alternatieve energie, maakt dat ze doorheen het bouwen, skills ontwikkelen in samenwerken, construeren, projecten opzetten en communiceren. Dit soort experimenteerzone impliceert een soepelere omgang met regulering en coöperatieve structuren en een samenwerking met bedrijven om het economisch haalbaar te maken.
Links

- RELATIONS

2020-05-07 13:30:45

Wim Cardinaels - VITO

2020-05-11 09:51:03

Erik Laes - werknemer VITO

2022-07-02 18:00:17

Theo Sampermans

2022-07-02 17:59:50

Luc Dirkx

2019-07-10 13:03:46

Kathleen Sterkcx - Manager THOR

2020-05-07 16:31:46

Kathleen Van de Werf - CEO BUUR

2020-05-11 10:02:53

Wim Vanhoof - Werknemer stad Genk

2022-07-02 18:00:11

Stijn Hermans - Werknemer VLN

2020-05-11 10:04:23

Ine Schils - Werknemer Dubo

2022-07-02 18:00:17

Joachim De Wijs - Stebo

2020-05-07 15:29:24

Jos Augenbroe - Alternatief vzw