Vervoering

Description

Het spoor vervoerde ooit kolen en vandaag nog op een beperkt deel goederen. Het kolenspoor is nog steeds eigendom van een vervoersmaatschappij. Hoe kunnen we het kolenspoor als volwaardig en drager van verschillende transportmodi inzetten? We onderzoeken twee pistes in twee labo’s Hoe kan het kolenspoor een drager worden voor lokale distributie en bevoorrading (bijv farmacie, voedselproducten). Kan het kolenspoor hiermee een meer duurzaam alternatief bieden voor individueel (auto)vervoer? Er zijn in Genk voldoende fietspaden maar weinig fietscultuur. Kan het Kolenspoor kan daar een rol in spelen door het voorzien van een radiaal fietsparcours? Welke transportmodi kunnen op regionaal niveau het kolenspoor als verbinder vormgeven? (Zowel op vlak van recreatie als goederentransport,...)
Links

- RELATIONS

2020-05-07 16:27:14

Paul Engels - NMBS

2022-07-02 18:00:00

Veronique Claessens - Ambtenaar

2020-05-07 16:31:46

Kathleen Van de Werf - CEO BUUR

2020-05-07 16:32:30

Gijs Moors - Wegen Limburg