Kolensporen

Image

Sinds september 2015 doen wij een onderzoek naar een alternatieve toekomst voor het Kolenspoor in Genk. Wij zijn PlusOffice Architecten, Delva landschapsarchitecten en Living Lab De Andere Markt, deel van UHasselt en LUCA School of Arts. Het Kolenspoor biedt veel potentieel voor duurzame projecten op vlak van werk, toerisme, recreatie en landschap. Om dit potentieel te onderzoeken, verzamelden we data, maakten we kaarten en deden we een veldwerkstudie. We organiseerden ook een reeks van workshops of 'toetsingslabo's'. Hierin ontwierpen we samen met burgers, beleidsmakers en thematische experts, een reeks alternatieve ruimtelijke toekomsten voor het Kolenspoor. Van september 2015 tot januari 2016 deden we een veldstudie langs het Kolenspoor. We wandelden het Kolenspoor af samen met de Genkse wijkmanagers en fotografeerden opvallende initiatieven en ruimtelijke mogelijkheden. We deden ook een reeks interventies. We betraden de publieke ruimte met een bakfiets, waarop een mobiel grafisch werkstation staat gemonteerd. Mensen die deel uitmaken van interessante initiatieven langs het Kolenspoor, kunnen dit mobiele werkstation gebruiken om een poster te maken die hun vaardigheden visualiseert. Hiermee maken we een visuele inventaris van (1) de mogelijkheden van de lokale bevolking en (2) lege of onderbenutte ruimtes. Deze inventaris met alternatieve ruimtelijke toekomsten van het Kolenspoor inspireren. Tijdens vijf toetsingslabo's verbeeldden we de toekomst in Genk binnen tien jaar samen met burgers, beleidsmakers en andere experts. In een eerste fase van de toetsingslabo's vertrokken de deelnemers van enkele thematische toekomsttrajecten of 'Kolensporen'. Die gingen over voedsel, energie, natuur en mobiliteit. Deze Kolensporen zijn geïnspireerd door de verhalen van bestaande initiatieven die we verzamelden tijdens de voorgaande veldstudie. Elke groep deelnemers in de workshop kreeg een toekomst - traject voorgelegd, dat verbonden was aan een concreet gebied rond het Kolenspoor. Dit was gevisualiseerd op een kaart in stof. Door het knippen en naaien van het tapijt konden ze het toekomstige landschap 'samen herontwerpen'. In een tweede fase van het labo schakelden we kleinere Kolensporen letterlijk aan elkaar in een groot tapijt en maakten ze onderwerp van debat.