Kunst In Opdracht

Image

Het platform Kunst in Opdracht zet de komende jaren in op het uitbreiden van het toepassingsgebied voor kunst in opdracht naar de publieke ruimte. Het decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 biedt immers enkel een kader voor kunstopdrachten in gebouwen. Samen met de Universiteit Hasselt verkent het platform Kunst in Opdracht via actiegericht onderzoek de mogelijkheden voor de toekomst wat visie en aanpak van en aanleiding voor kunst in opdracht in de publieke ruimte betreft 

Een eerste onderzoek legde de focus op zowel de veranderende inhoudelijke insteken met betrekking tot kunst in opdracht (in de publieke ruimte) die in de toekomst gewenst zullen zijn, als de werkwijzen die dergelijke transities kunnen ondersteunen. Het verkennend onderzoek werd opgehangen aan vier kennisdelingsmomenten, telkens rond een bepaalde transitie, en telkens georganiseerd rond drie praktijkvoorbeelden van kunst in opdracht. Aan het einde van het verkennend onderzoek werden de leerpunten samengelegd en in een breder kader besproken op een studiedag. Het eindrapport met tien beleidsaanbevelingen is online beschikbaar. 

Het huidige traject heeft als doel om een proefomgeving op te zetten waarin zowel een begeleidings- als een adviestraject vervat zitten voor deze entiteiten van de Vlaamse overheid die zich toespitsen op het publieke domein en vragen naar ondersteuning op het vlak van Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Samen met de projectbegeleiders van respectievelijk de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt er procesbegeleiding voorzien van concrete projecten en actoren die (co-)investeren in het publiek domein op het vlak van strategische visievorming. Concreet is het de bedoeling om hiervoor handvaten aan te reiken met richtlijnen die organisatiebreed zinvol zijn voor het ondersteunen van projectbegeleiders. 

De leerpunten opgedaan bij beide onderzoekstrajecten zullen bijdragen tot het gericht uitbreiden van het instrumentarium van het platform Kunst in Opdracht.