Capa.City

Image

Het Capa.City spel is een tool die collectieven ondersteunt in het opzetten en structureren van collectieve acties om veranderingen aan hun dagelijkse leefomgeving toe te brengen. De tool bestaat uit vijf afzonderlijke mini-games welke beogen de collectieven te begeleiden om hun collectieve doelstellingen omtrent ruimtelijke veranderingen te verbeelden, evalueren en te activeren. Door stap voor stap te werk te gaan en te werken met speelse, toegankelijke materialen faciliteert elke mini-game een specifieke fase in de ontwikkeling van een actie voor ruimtelijke transformaties, door het potentieel dat de omgeving van een collectief bezit meer in te zetten en uit te bouwen. De mini-games leiden tot een manifest voor verandering van de ruimte en een actieplan om dit potentieel op een overzichtelijke manier te structureren. Dit leidt tot verscheidene realistische acties voor ruimtelijke veranderingen in de toekomst en laat toe coalities en samenwerkingsverbanden tussen de gebruikers van de ruimte te verbeelden en te ontwikkelen en de ruimtelijke veranderingen door te voeren. Een collectief kan hiervoor alle of slechts enkele van de mini-games spelen, afhankelijk van de specifieke noden voor een bepaald project. De tool is gericht op het voorzien van een flexibel kader om de collectieven te helpen deel te nemen aan het doorvoeren van transformaties in hun dagelijkse leefomgeving, met als doel het uitbouwen van een duurzamere toekomst voor de stedelijke context. Het Capa.City spel is het resultaat van het Europese Project CAPA.CITY, dat verkent hoe collectieven, bestaande uit burgers, lokale stakeholders en organisaties, gesteund kunnen worden in het sturen van en reflecteren over verschillende hervormingsprocessen die plaatsvinden in stedelijke omgevingen.