MAP-IT

Image

De Map-It tool is een tool die gebruikt wordt om ruimtelijke vraagstukken te visualiseren en vat te krijgen op de doelstellingen voor de toekomst, samen met (plaatselijke) stakeholders. De tool bestaat uit aanpasbare kaart en iconen die het deelnemers mogelijk maken om hun idee of gevoel bij een bepaalde ruimte of plaats duidelijk te maken. Deelnemers kunnen verschillende waarden toekennen aan locaties, waardoor de kaart de basis vormt voor debat tussen alle deelnemers. Meer dan een of meerdere kaarten, enkele stickers en een duidelijk scenario voor een workshop heb je niet nodig. Het visuele en low-tech karakter van de kaart maakt communicatie over complexe processen mogelijk voor deelnemers met verschillende achtergronden, onder leiding van een moderator. Het brengt de complexiteit naar beneden, zodat iedere deelnemer inzicht heeft in de situatie en vanop een zelfde niveau naar de situatie kan kijken. De tool beoogt een kritisch debat (met kritische risico-stickers). Met dit risicogegeven beogen we een te snel consensus tussen de deelnemers te vermijden en geven we hen de ruimte voor kritische feedback. Enkele stappen worden telkens voorlopen voor, tijdens en na een Map-it sessie. Om te starten wordt de probleemstelling/ het onderzoeksobject gedefinieerd en worden stakeholders geactiveerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoeksproces. De tweede stap is de voorbereiding van de Map-It sessie, waarbij de onderligger, als leidraad voor de discussie, en de nodige stickervellen opgesteld worden. Aanvullend wordt er ook een scenario voor de sessie opgesteld, dat de verschillende stappen bevat die tijdens de workshop uitgevoerd zullen worden, alsook de uitleg van de verschillende stappen. De derde stap is het uitvoeren van de workshop zelf, waarbij de deelnemers verdeeld worden in groepen en de moderator bij elke groep het gesprek begeleidt. Na afloop van elk gesprek worden de resultaten van de verschillende groepen met elkaar gedeeld en kan er ook door andere groepen gereageerd worden. In de laatste stap worden de verschillende resultaten verwerkt, op achtergrondkaarten, samenvattingskaarten en geschreven rapporten. De samenvattingskaarten visualiseren de resultaten van een workshop en kunnen dienen als basis voor een ontwerp, maar kunnen ook gebruikt worden in volgende workshops binnen het participatietraject. De Map-It methode is een veelvuldig toegepaste onderzoeksmethodiek, voornamelijk ontwikkeld door Liesbeth Huybrechts binnen de onderzoeksgroep Social Spaces (LUCA School of Arts) en Spatial Capacity Building (UHasselt).

 

Via de onderstaande link treft u uitgebreidere informatie en benodigdheden met betrekking tot de toolbox.