Project Limburg

Image

Limburg kent een grote diversiteit aan verstedelijkingsvormen, van tuinwijken, tot landbouwkolonies, modernistische woonensembles, verkavelingen, enz. De provincie leest als een catalogus van de verstedelijkingsgolven die Europa gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Tegelijkertijd is er amper geschiedschrijving van deze unieke Limburgse situatie. Al deze kennis zit verspreid in persoonlijke archieven, bij veldwerkers op rust of ergens in de kelders van bibliotheken. Met Project Limburg willen we deze kennis ontsluiten. Samen met studenten doorkruisen we de hele provincie op zoek naar verstedelijkingsmodellen. En samen met stedenbouwkundigen en historici reconstrueren we de ontstaansgeschiedenis van deze modellen. We zien een verstedelijkingsmodel als een unieke vorm van verstedelijking, met herkenbare ruimtelijke kenmerken, ontstaan in een specifieke tijdsperiode (met een eigen economische, sociale en politieke logica) en in symbiose met een specifiek fysisch systeem. Door al deze kenmerken systematisch te beschrijven, willen we een taal ontwikkelen waarmee we kunnen spreken over het Limburgse cultuurlandschap en waarmee we kunnen ontwerpen aan de uitdagingen waar dit landschap vandaag voor staat.