Initiatives overview


actor
Re - Creatie van het Kolenspoor

Vanuit het perspectief van die vele kleine actoren die samen de economie ‘maken’, kijken we ook naar het recreatieve potentieel van het spoor. Recreatie is booming business in Limburg. Het ligt...

2020-05-11 14:08:17
actor
Kleine ondernemingen rond het Kolenspoor

Genk – en bij uitbreiding de stad - van de toekomst ziet er anders uit. De tijd van één grote oplossing voor onze economische uitdagingen is voorbij. Taxibedrijven zijn omgevormd tot een vloot ...

2020-05-11 14:12:41
actor
Multidisciplinaire inzichten rond het Kolenspoor

De studie en het proces waren ook multiproductief en mulitidisciplinair in hun opzet. Het resultaat is mede gemaakt door het inzetten van de kennis van een reeks van lopende en voorbije onderzoeken...

2020-05-11 14:45:26
actor
Drie trajecten van het Kolenspoor

Om de multiproductieve werkwijze te operationaliseren via ontwerpend onderzoek hebben wij binnen ‘Het Multiproductief Kolenspoor’ twee niveaus gedefinieerd, met name het ontwerpen van trajecte...

2020-05-11 15:11:25
actor
Ruimte voor het testen van deelprojecten

De ruimte rond het kolenspoor wordt vandaag onvoldoende gebruikt. Er is letterlijk plaats, het is één eigendom en het valt buiten de standaard ruimtes die steden normaal gezien bezitten. Hierdoor...

2020-05-11 15:21:52
actor
Uitvoering van het multiproductief proces rond het Kolenspoor

Een multiproductief proces combineert discussies en werksessies, visievorming, zowel concrete als test-ingrepen. Het ziet al die acties als volwaardige onderdelen van een steeds rijkere en gedragen...

2020-05-11 15:25:00