Bouwkampen

Description

Aan het Kolenspoor in Waterschei is er heel wat leegstand: de parking van KRC en Thor, het lege stationsgebouw van Waterschei, de onderbenutte kerk van Zwartberg, oude voetbalkantines. Tegelijkertijd is er heel wat plaats voor recreatie, natuur en bestaat er een sterk verenigingsleven en jeugdwerking dankzij de voetbalclubs. Energyville op de Thor site tekent plannen uit voor een 4e generatie warmtenetten waarbij gebouwen bijv. warmte kunnen uitwisselen. Kunnen de leegstaande gebouwen gekoppeld worden aan een warmtenet en tegelijkertijd herbestemd worden tot nieuwe ontmoetings- of eventplekken? Tegelijkertijd kunnen dit plekken worden om te leren bouwen. Zo formuleerde Diren Agbaba de droom om jongeren samen plekken te laten maken waar ze in vertrouwen kunnen denken, werken,... Doorheen het bouwen, ontwikkelen ze skills in samenwerken, construeren, projecten opzetten en communiceren (zie ook initiatieven zoals http://www.art2work.be/).
Links

- RELATIONS

2020-05-07 15:23:31

nergyVille

2022-07-02 17:59:50

Luc Dirkx

2022-07-02 18:00:11

Patrick Janssens

2020-04-30 11:00:55

uzaffer

2020-05-07 15:29:24

Jos Augenbroe - Alternatief vzw

2020-05-07 15:31:40

Deusjevoo - Standen - en decorbouwer

2020-05-07 15:33:28

Phaedra Rouselle - bewerkstellingscel stad Genk