Masterclass Participatietools

‘Zorgzaam participatief ontwerp’ betekent dat iedereen mee moet kunnen, ook zij die geen tijd, energie, middelen of capaciteiten hebben. Het vraagt een investering in het versterken van vaardigheden van individuen en groepen, om zelf deel te nemen aan participatieve processen, om ruimtelijke veranderingen te kunnen zien in hun eigen leefwereld, om eigen bezorgdheden rond deze veranderingen te kunnen benoemen en begrip te tonen voor die van anderen en om de verwevenheid van deze bezorgdheden te zien. Daarom is het opzet van deze masterclass om samen te leren hoe we deze vaardigheden kunnen versterken. We geloven hiervoor sterk in tools (instrumenten, gereedschappen…), eerder dan met methodes, handleidingen, stappenplannen… Een goede tool kan dan ook in meerdere situaties gebruikt worden. We geloven ook in het belang van oefenen en het samen voorzichtig uitproberen van mogelijke alternatieven met diverse groepen. Daarom werken we regelmatig met cases, als tweede element van de masterclass. De masterclass is opgebouwd uit zes verschillende sessies, waarbij in elke sessie een bepaalde tool uit de doeken gedaan wordt die mogelijks gebruikt kan worden in een eigen participatietraject. Elke sessie start met een korte getuigenis van drie deelnemers van eerdere cases, die gevolgd wordt door een toelichting over een nieuwe tool. Daarna zal een korte oefening de principes van de tool duidelijk proberen te maken, aan de hand van de eerder besproken cases. Ook zal besproken worden wat de tool toevoegt aan ons verhaal van zorgzame participatie. Om de sessie af te ronden, lichten we telkens toe wat we aanbieden in een verdiepende sessie en geven we eventueel een opdracht voor de volgende sessie. De zes afzonderlijke sessies behandelen telkens verschillende skills en doeleinden. De skills die aangeleerd zullen worden tijdens deze sessies, zijn 'het definiëren van een participatief proces' (Capa.city), 'het aflijnen van doelstellingen voor het proces' (Map-It), 'het in beeld brengen van de participatieve historiek' (Tijd Zal Het Leren), 'het verzamelen van verhalen' (De Andere Ruimte + Route2School), 'het documenteren van data uit (participatieve) trajecten' (De Andere Markt + Kunst in Opdracht) en 'het reflecteren over lopende participatieve projecten (Participatie Studio). Alle tools die besproken worden, hebben betrekking tot ons verhaal rond zorgzame participatie en zijn ontwikkeld en uitgeprobeerd in meerdere projecten.