Levenslang wonen

Heel wat gemeenten voeren een beleid rond levenslang wonen, en proberen zich hoe langer hoe meer rekenschap te geven van de invloed van de vergrijzing die ook het Leader-gebied kenmerkt. In 2020 zal in elke Leader-gemeente min. 25% van de inwoners 60 jaar of ouder zijn; in 2030 zal dit percentage al toenemen tot +/- 33% (Steunpunt sociale planning, 2013). Het doel van dit project is om te leren uit hoe een aantal bewoners op dit moment al levenslang wonen in kleinere kernen in 3 Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten: Gingelom (Montenaken), Nieuwerkerken (Binderveld) en Borgloon (Jesseren).
 
In dit onderzoek betrokken we kinderen en oudere bewoners om te leren over oudere bewoners hun woonpraktijken. In elk van de kernen hebben we getracht inzichtelijk te maken voor het ruimer publiek wat levenslang wonen betekent en welke rol informele en intergenerationele ontmoeting speelt en hoe we publieke en private infrastructuur ook ten dienste kunnen stellen om meer ontmoeting en dus kwalitatief levenslang wonen mogelijk te maken.