Maak - Energiewerkstations

Description

Het labo Maak-energie werkstations onderzocht ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk werd hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de productieve combinatie tussen veel onderbenutte ruimtes, EnergyVille, scholen, de voetbalwerking van KRC en lokale clubs en de buurtbewoners aan het Kolenspoor in Waterschei en Zwartberg. Deze combinatie maakt dit deel van het kolenspoor een goede experimenteer- en demonstratieplek voor energie, sport en wetenschap. Via educatieve en onderzoeksprojecten kan deze plek alternatieve vervoersvormen en energienetwerken koppelen aan circulaire bouwprojecten, via het betrekken van lokale bewoners en ondernemingen. Een dergelijke plek vergt ook horeca en verblijfsfuncties die het sociale netwerk tussen onderzoekers, studenten, voetballers en de buurt bevorderen.
Links

- RELATIONS

2020-05-07 13:30:45

Wim Cardinaels - VITO

2022-07-02 18:00:11

Patrick Janssens

2018-02-07 16:50:57

Prof. dr. Liesbeth Huybrechts

2018-03-09 12:07:31

Barbara Roosen

2020-05-07 13:14:30

Rens Wijnakker - Delva Landscape Architects

2020-05-07 13:35:05

Dieter Leyssen - 51N4E

2020-05-07 13:36:44

Hanne Van Gils

2020-05-07 13:38:49

Kay Van Bulck - De Wijk van Morgen