Werkstations als multiproductieve haltes op een traject in transformatie

Description

De werkstations zijn bedacht als transformatieve en collectieve haltes op het spoortraject. Als concrete projecten langs het spoor vormen ze directe schakels met hun omgeving, zowel op micro-, meso- als macroniveau. Ze laten een snelle uitwisseling toe tussen de Genkse rasterstad, haar buitenwijken en regionale ankerpunten. Hierdoor bieden ze ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen op plaatsen waar veel (verkeers)stromen samenkomen. De werkstations zijn dus voorposten van een multiproductief toekomstbeeld. In de eerste plaats wordt er gewerkt in deze stations. De achterkant-ruimtes rond het spoor bieden momenteel plaats voor ambachtsvormen die vaak tussen wal en schip zitten: te lawaaierig en ruimte-eisend voor in een woonwijk of winkelstraat, maar ook te kleinschalig voor de grotere economische terreinen van Genk. De locaties van de werkstations bieden een interessante tussenmaat voor innovatieve projecten. Ze zijn goed gelegen aan het vernieuwde Kolenspoor, goed bereikbaar vanuit een specifieke wijk en zijn knooppunten tussen mensen, bedrijvigheid en transportstromen. Initiatieven die op zichzelf te klein zijn om individueel te overleven krijgen door samenwerking in die stations een meerwaarde. Een klein recyclagestation waar uit restmateriaal producten vervaardigd worden kan bijvoorbeeld samenwerken met een sociale tewerkstellingsplek en fungeren als distributienetwerk naar lokale afnemers. Langs het multiproductief kolenspoor onderzochten we drie types van werkstations: ----- Het bleek het meest eenvoudig om mensen samen te brengen rond voedsel in het voedsel-werkstation (telen, oogsten, verdelen, verwerken, verkopen...). Rond de moestuinen en zorginstellingen aan het kolenspoor ontstaat bijvoorbeeld een plek waar het accent ligt op landschap en recreatie, waar voedsel gedeeld wordt en waar op termijn innovatie op het gebied van lokale stedelijke voedselproductie kan plaatsvinden. ----- Het materiaal-werkstation verzamelt actoren rond productie, recycling en transport. Het vormt een combinatie van een verbinding voor stadsdistributie (al dan niet over het kolenspoor) en ruimte voor hergebruik en productie van lokale goederen die samen de start kunnen maken van een nieuwe Genkse multi-productieve economie met gesloten materiaalstromen. ----- Het energie-werkstation is het innovatiestation voor veelzijdige energie-experimenten. Hierbij denken we aan de opslag en productie van energie, nieuwe energietoepassingen en energieneutraal bouwen. Deze experimenten kunnen concreet gemaakt worden door de veelheid aan afnemers en producenten die het spoor gebruiken als drager van een warmtenetwerk waarlangs de energie uitgewisseld wordt.
Links

- RELATIONS

2018-02-07 16:50:57

Prof. dr. Liesbeth Huybrechts