Groene Long Meulenberg

Image

De voormalige cite Meulenberg werd ontworpen werd door architect Joseph André en was geïnspireerd door het ontwerp voor Winterslag van Adrien Blomme, beiden met de tuinwijkgedachte van Ebenezer Howard indachtig. Daardoor heeft Meulenberg van oorsprong veel potentieel voor een verwevenheid van wonen, werken, diensten, open ruimte en groen. Dit historisch aanwezige potentieel wordt vandaag onvoldoende benut. Via het engagement van heel wat verenigingen en gemeentelijke diensten en binnen het complexe project Noord-Zuid Limburg, detecteerde de gemeente Houthalen-Helchteren de nood om te werken aan een gedragen master- en actieplan. 

Via een participatieve methodologie wil het team UHasselt/Plusoffice met de gemeente Houthalen-Helchteren en vooral samen met de bewoners en gebruikers van de wijk een voedingsbodem creëren voor duurzame projecten in de wijk Meulenberg die de buurt zelf kan continueren (ook na het project). Dit participatietraject wil het komende jaar werk maken van een gedragen actieplan, concrete winsten op korte en (middel)lange termijn en een zelfstandig werkend buurtatelier. 

Het proces wordt gestructureerd rond drie sporen, telkens onder leiding van een trekkende partner binnen het onderzoeksteam, die in drie stappen ontwikkelen en voortdurend interageren. In spoor ‘ruimte’ wordt een ontwerpend onderzoek gevoerd naar een masterplan in de vorm van een ruimtelijk raamwerk; spoor ‘participatie’ verweeft de buurt met de ruimtelijke opgave; en het vormgeven aan en het operationaliseren van het buurtatelier vormt spoor 3 waartoe het oprichten van een buurtlabo behoort. In de drie fasen - (1) analyse en ambitievorming, (2) participatief ontwikkelen via scenario’s, (3) actieplan - is het buurtatelier volwaardig derde partner in een proces waar wordt gestreefd naar een actieve coalitie met lokale partners die duurzame projecten en gedragen actieplannen in gedeeld eigenaarschap kan volbrengen én zelfstandig continueren. Het buurtatelier bestaat uit een buurtlabo (een groep mensen/verenigingen waar we actief samenwerken rond het actieplan) en buurtsessies (geregelde workshops met deze groep) zich ook letterlijk in de buurt manifesteert en evolueert met en door lokale experten en buurtbewoners die in hun diversiteit maximaal betrokken worden.