Waterrijk Waterschei

Image

Waterschei wordt vandaag geteisterd door droogte op warme dagen enerzijds, maar anderszijds ook overstroming en grote wateroverlast bij hevige regenval. De hoge verhardingsgraad verhindert dat water de ondergrond kan intrekken, waardoor deze problematieken ontstaan.

De stad Genk zet daarom samen met de UHasselt een project op om Waterschei waterrobuust te maken in de toekomst. Samen met de lokale bewoners van de wijk zetten onderzoekers en wijkmanagers in op het zoeken naar duurzame oplossingen voor de omgang met water, op maat van Waterschei. Ze zetten in op de positieve gevolgen van kleine ingrepen, op het sensibiliseren van duurzaam watergebruik, ontkoppeling en ontharding en zoeken geëngageerde buurtbewoners die de eerste stappen naar een waterrobuust Waterschei durven te zetten, om zo ook andere bewoners te inspireren.