Van Vraagvlak Naar Draagvlak

Image

Leefbaar en gezond? Dat begint in je eigen woning, je wijk, je buurt. Omdat heel wat – zoals we ze noemen – naoorlogse wijken met dezelfde ruimtelijke en sociale uitdagingen te maken krijgen, gingen we op 1 februari 2022 van start met het project Van Vraagvlak naar Draagvlak. De ambitie: inwoners, beleid, publieke en private organisaties – kortom iedereen in onze samenleving -  op een laagdrempelige manier laten nadenken over duurzaam ruimtegebruik. Aan de hand van een verregaande dialoog met bestuur en inwoners gaan we op zoek naar de wensen en uitdagingen in het dagelijkse leven van de mensen. Dit project combineert zowel een uitgesproken bottom-upbenadering om deze dagelijkse uitdagingen te leren kennen (op wijkniveau) als een zekere top-downaanpak om deze te vertalen naar beleid (regionaal niveau). Naast het verzamelen van kennis op het terrein, is de ambitie van dit traject een aantal methodieken en tools te verkennen die het verzamelen van kennis in het dagelijkse leven voor hogere overheden toegankelijker maakt. De afstand tussen beleid en het dagelijkse leven is immers vooralsnog groot, zowel bij lokale, maar zeker ook voor regionale overheden. Concreet nemen we drie wijken uit de regio onder de loep: de Seizoenwijk in Kuurne, de Europawijk en Kouter in Zwevegem en (een deel van) Sint-Lodewijk in Deerlijk. We kozen voor een design antropologische aanpak waarbij er informatie wordt verzameld die een transformatieproces kan voeden, door het observeren van een plek, door er zich in te bedden, er te gaan leven. Dit combineerden we met een participatieve aanpak: door gezamenlijke sessies te organiseren wordt er met de opgehaalde informatie aan de slag gegaan. In Kuurne plaatsten we een caravan in de wijk, op de parking van het lokale wijkschooltje, waar we bewoners ontvingen met een kopje koffie. In Zwevegem ontwierpen we een uitklapbare kar als een mobiele workshopruimte, waar we rond een kaart verzamelden en een hapje en drankje nuttigden.

Partners: Leiedal in samenwerking met de betrokken lokale besturen en projectpartners Logo Leieland, Universiteit Hasselt, Avansa en Howest. 

Met de steun van Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen.