Plan Je Wijk

Image

De stad Genk koos er in 2019 voor een wijkplan voor Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk op te stellen. Een wijkplan toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is er ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om in te leven?

De lokale bewoners werden sterk betrokken bij het opbouwen van het wijkplan. Verschillende wandelingen werden georganiseerd om samen met bewoners de wijk te verkennen, te observeren en na te denken over hoe de wijk er in de toekomst zou kunnen uitzien. Tijdens de wandelingen door de wijk wordt er ook halt gehouden bij enkele plaatsen die een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van het wijkplan. Bewoners konden hun gedachten delen via een online tools of rechtstreeks aan de onderzoekers tijdens gezamenlijke events.

Het project liep af in 2021, met een toekomstwandeling als resultaat. De wandeling geeft een algemene toelichting over het ruimtelijke raamwerk en de verschillende concepten die ervan aan de basis staan. Wil je toch nog deelnemen aan het project en enkele gedachten delen, kan je alvast met de tool aan de slag (zie 'tools' of website).