Sub initiatives overview


actor
Een decor en scene voor de bewoners

De studenten voorzagen het interieur van een flexibele wandenstructuur die dienst deed als decor en scene voor de bewoners. Er werden verschillende verhalen verzamelt en voorgesteld over wat er (no...

2022-08-17 09:10:51
actor
Samenwerpsel

Het ontwerp zoekt op verschillende manieren de dialoog met het landschap, door zich te nestelen op een knooppunt van routes en het programma onder te brengen in een speelse schakeling van dozen. 2022-08-17 09:11:54

actor
Wagon-lits

Het project wil op een vrij letterlijke manier de aanwezigheid van de verlaten spoorbedding vertalen in een beeld van gestrande treinwagons. Deze worden op een autonome manier op het landschap gepl...

2022-08-17 09:14:03
actor
Landschapscentrifuge

Het ontwerp articuleert de verschillende programma-onderdelen die vanuit een relatief sterk omsloten binnenruimte op verschillende zichten in het landschap geörienteerd staan. Elk van de volum...

2022-08-17 09:15:35
actor
Bordspel

De studenten onderzoeken de mogelijkheid van een bordspel als meer open en interactieve tactiek om deelnemers uit te nodigen tot andere routes en keuzes, waarbij de kerk die hedendaags gedecentrali...

2022-08-17 09:21:36
actor
Versterken en Verbinden

De studenten hebben een ontwerp tot stand laten komen, vertrekkende vanuit een wandeling met verenigingen en bewoners. Het ontwerp gaat in op communicatie , bewegwijzering en flexibele modules ...

2022-08-17 09:31:47
actor
Speel-parkbos

De studenten bemerken een tekortkoming in een natuurlijke en gedeelde speelplek. Als reactie hierop werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het aanleggen van een dorpspark of speelbos in ...

2022-08-17 09:37:55
actor
Dissonantie

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:42:31
actor
Dans

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:42:48
actor
Transitie, van cocon naar vlinder

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:43:18
actor
Ontmoeten in binnengebied

Een onderzoek naar wat gedeeld kan worden binnen het bestaande bouwblok via geleidelijke aanpassingen en kleine ruimtelijke interventies dient voor de studenten als opstap naar een vorm van 'cohous...

2022-08-17 09:43:34
actor
Overgang, van rust naar industrie

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:43:44