Sub initiatives overview


actor
Een publiek-sociale hub

Een van de studenten onderzocht de herinrichting van de in toekomst komende leegstaande fruitveilingsite. Deze site werd sterk in verband gebracht met de omliggende (sociale) organisaties.

...

2022-08-17 07:30:53
actor
Dorpsblokken

Een van de studenten onderzoekt de mogelijkheid tot verdichting op een cruciale plek in de dorpskern van Borgloon, zijnde de voormalige stationsomgeving.

...

2022-08-17 07:30:55
actor
Ommuurde wijngaard

Een van de student onderzoekt de economische mogelijkheden van een ommuurde wijngaard in de relatie tussen het dorp en de beekvallei langs het Fruitspoor.

...

2022-08-17 07:33:19
actor
Dorpse tuinwijk

Een van de studenten zoekt naar verdichting aan de hand van een nieuwe typologie in de tuinwijk van Borgloon.

...

2022-08-17 07:35:04
actor
Sportpark

Een van de studenten onderzoekt de mogelijkheden van nieuwe sportfaciliteiten aan de rand van een sociale woonwijk, langs de voormalige spoorwegbedding.

...

2022-08-17 07:37:42
actor
Transferium

Een van de studenten onderzoekt de mogelijkheden van een mobipunt met fietsherstelwerkplaats en ontmoetingsruimte.

...

2022-08-17 07:41:12
actor
Lokaal Voedsel Circuit

Een van de studenten onderzocht de mogelijkheden in het verweven van de fruitproductie buiten de stad met de aanvulling van moestuinen binnen de stad, waarbij het fruitspoor een nieuwe actieve verb...

2022-08-17 07:41:26
actor
Energiebesparend bedrijfsverzamelgebouw

Een van de studenten onderzoekt de mogelijkheden om bedrijfsgebouwen te realiseren in het landschap langs het Fruitspoor.

...

2022-08-17 07:43:48
actor
Cultuurtoren

Een van de studenten werkt rond een nieuw gebouw met cultuurfaciliteiten in de stationsomgeving van het Fruitspoor.

...

2022-08-17 07:48:03
actor
Hybride buurt-module

Een van de studeten onderzocht een hybride buurt-module als reactie op de leegstand binnen de wijk ''St-Pieter'' in Sint-Truiden. De module dient als motor voor tijdelijk gebruik in de wijk om het ...

2022-08-17 07:48:33
actor
Zwevend fietspad

Een van de studenten werkte rond een fietspad, zwevend in de lucht, met op verscheidene plekken een rustplek, met zicht op het landschap.

...

2022-08-17 07:51:30
actor
Woonwerk stadshoeve

Een van de studenten onderzocht de herontwikkeling van een vervallen hoeve in het centrum van Borgloon tot een Woonwerk hoeve. Door de ingreep wordt er een verhoogd ruimtelijk rendement verkregen e...

2022-08-17 07:55:28