Sub initiatives overview


actor
Dissonantie, mens versus natuur

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:44:10
actor
Overgang, van drukte (treinspoor) naar rust (klooster)

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:44:50
actor
Dissonantie, klooster versus spoor

Studenten onderzoeken een organische overgang tussen de voormalige spoorbedding en hoger gelegen land.

...

2022-08-17 09:45:13
actor
Bindertuin

De studenten onderzoeken de potentie van een dorpse volkstuin die zowel voor individu als vereniging of school open staan, waarbij collectieve zorg en oogst centraal staan. Het geheel wordt verweve...

2022-08-17 09:50:03
actor
Belevingshoeve

De studenten onderzoeken de potentie van het openstellen en verweven van een bestaande vierkantshoeve aan een centrale publieke ruimte. Het gehele ontwerp streeft hierbij naar het ontmoeten van ver...

2022-08-17 10:01:30
actor
Leefstraat

De studenten streven naar een verweving van lege plekken door middel van leef- en speelstraten met verschillende sferen. Er wordt gestreefd naar verschillende accenten van 'straatinrichting' die de...

2022-08-17 10:07:10
actor
Luifel

Vanuit diverse problematieken omtrent zowel hindernissen op stoepen en wandelroutes als de bezetting van het dorpsplein door auto's zoeken de studenten naar een oplossing samen met de bewoners. Er ...

2022-08-17 10:13:48
actor
Buurtkast

De studenten onderzoeken de mogelijkheden van het prikkelen van bewoners door middel van een verplaatsbare buurtkast en een gordijnenconstructie. De intervanties dienen de bewoners nieuwsgierig te ...

2022-08-17 10:19:35
actor
Tuinwandelingen

De studenten onderzochten de potentie van een (informele) routing, waarbij de grenzen wordt afgetast tussen de verschillende tuinen. De relaties tussen voor- en achterkant van het perceel, voor- en...

2022-08-17 10:24:59