Sub initiatives overview


actor
Confetti

Het ontwerp zoekt een gesplitste houding op, door zich aan beide kanten van de spoorwegbedding te vestigen.

...

2022-08-17 08:33:42
actor
Sculptuur

Het ontwerp gaat dialoog aan met de omgeving door zich te manifesteren als abstracte sculptuur in het landschap.

...

2022-08-17 08:35:15
actor
Het gemengde bouwblok

Een van de studenten vertrok vanuit een studie van de leegstand van een goedgelegen bouwblok aan het station in Tongeren. Er werden verschillende strategieën (afbraak, verdichten, verweven,......

2022-08-17 08:37:08
actor
Scheve schuur

Het project vestigt zich op een kruispunt van routes en zoekt inspiratie bij een traditionele schuurtypologie. Haar specifieke vormgeving legt de nadruk op de differentiatie tussen private en publi...

2022-08-17 08:39:14
actor
Brug aan de haak

Het ontwerp zoekt vanuit haar eenvoud een sterke relatie op met zichten naar haar omgeving toe, die een troef van het project vormen.

...

2022-08-17 08:42:37
actor
Ring-landschap

Het project omarmt door haar cirkelvormige vormgeving de natuur en zoekt door haar openheid een sterke visuele relatie op met de natuur.

...

2022-08-17 08:47:56
actor
Open-lucht-bal

De cirkelvormige structuur en transparantie van het ontwerp brengen een luchtig, maar toch aanwezige structuur in de omgeving. 

...

2022-08-17 08:51:20
actor
Gebalde knoop

De drie volumes waaruit het ontwerp opgebouwd is, accentueren het kruispunt in de omgeving en maken een tweedeling van private en publieke ruimtes mogelijk.

...

2022-08-17 08:53:42
actor
Een tribune voor het landschap

De groep studenten zochten de potentie in een vernieuwde verweving tussen het station en het spoor. De omgeving wordt meer doorwaad- en speelbaar gemaakt voor dorpsbewoners en voorbijgangers en het...

2022-08-17 08:53:47
actor
Overhanger

De overmatige sokkel- en afdakstructuur omvat twee volumes, eentje met een meer publiek en eentje met een meer privaat karakter. Ze zoekt een organische relatie met haar omgeving op.

...

2022-08-17 08:57:34
actor
Een podium voor het dorp

De studenten herbestemmen het station als tijdelijk podium, waarbij de bestaande luifel de scène afbakent. Aan deze zonnige zuidzijde vormt zich zo een tijdelijke aangename verblijfsplek tus...

2022-08-17 08:59:03
actor
Balancerende schuur

Het project verwijst visueel naar compacte traditionele constructies in het agragische landschap. Het programma wordt samengebald onder een groot dak. Het ontwerp balanceert op de rand van de beddi...

2022-08-17 09:01:12