Bordspel

Description

De studenten onderzoeken de mogelijkheid van een bordspel als meer open en interactieve tactiek om deelnemers uit te nodigen tot andere routes en keuzes, waarbij de kerk die hedendaags gedecentraliseerd is in het dorp van Binderveld als start- en eindplek fungeert.

Links

- RELATIONS

2022-08-17 09:16:47

Levenslang wonen Binderveld

- RELATIONS

2022-08-16 13:29:31

Danique Krijn

2022-08-16 13:30:02

Niels Henckens

2022-08-16 13:30:20

Laure Palmans

2022-08-16 13:30:46

Liesbeth Stockmans