Speel-parkbos

Description

De studenten bemerken een tekortkoming in een natuurlijke en gedeelde speelplek. Als reactie hierop werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het aanleggen van een dorpspark of speelbos in het verlengde van het waterkasteel.

Links

- RELATIONS

2022-08-17 09:16:47

Levenslang wonen Binderveld

- RELATIONS

2022-08-16 13:32:57

Laure Sillen

2022-08-16 13:33:13

Kaat Bloemen

2022-08-16 14:37:57

Camille Brillouet

2022-08-16 14:38:23

Lisa Peeters