Sub initiatives overview


actor
Wamenwonen en -werken in erfgoed

Een van de studenten onderzocht de herbestemming van enkele industriële panden tot een verweving van verscheidene functies zoals wonen, werken en ontmoeten.

...

2022-08-17 08:00:39
actor
Connectie-hub

Een van de studenten onderzocht de potentie van een multifunctioneel knooppunt van vervoersstromen. De oude stroopfabriek wordt hierbij ingezet als slimme schakelplek tussen woon- en werkbuurt.

...

2022-08-17 08:05:19
actor
Naar een hybride en groene KMO-zone

Een van de studenten onderzocht zowel de verduurzaming als de verweving van een bedrijvenzone met zijn omgeving

...

2022-08-17 08:09:56
actor
Modulair Compact Bedrijventerrein

Een van de studenten onderzocht de potentie van een modulaire herinrichting op vlak van typologische indeling van een bestaand industrieterrein in Tongeren. Deze hiermee gepaard gaande ruimtewinst ...

2022-08-17 08:18:53
actor
Tussen de kruinen

De student zoekt met het ontwerp de relatie op met de natuur, door het programma onder te brengen in een zwevende kubus in de boomkruinen.

...

2022-08-17 08:20:07
actor
Speldenprik

De student zoekt met het ontwerp naar een zo klein mogelijke footprint voor het programma van fietsenstalplaats en rustplek.

...

2022-08-17 08:21:36
actor
Brug-gebouw

De student zet het programma van fietsstalplaats en verbindplek in als brug in het landschap.

...

2022-08-17 08:24:06
actor
Fruitspoor Paviljoen

Een van de studenten onderzocht de potentie van een paviljoen aan het start- of eindpunt van het fruitspoor aan het station van Tongeren. Het paviljoen herbergt ondersteunende voorzieningen zoals o...

2022-08-17 08:24:41
actor
Dubbeldekker

Het ontwerp zoekt de contradictie op door een tweede brug te bouwen op een bestaande brug, waardoor de bestaande brug een nieuwe publieke buitenruimte vormt.

...

2022-08-17 08:25:31
actor
Bruggehoofd

Het ontwerp werd vormgegeven als een brug en suprimeert de verbindingsfunctie in de spoorbedding.

...

2022-08-17 08:29:08
actor
Heuveltopper

Het ontwerp zoekt een onzichtbare houding in het landschap op.

...

2022-08-17 08:32:22
actor
Een metamorfose voor station en mobiliteitsknoop

Een van de studenten onderzocht de transformatie van de stationsomgeving als reactie op de huidige problematiek omtrent de verkeersknoop. De oplossing wordt gezocht in de ontwarring van de verschil...

2022-08-17 08:32:34