Scheve schuur

Description

Het project vestigt zich op een kruispunt van routes en zoekt inspiratie bij een traditionele schuurtypologie. Haar specifieke vormgeving legt de nadruk op de differentiatie tussen private en publieke programma-onderdelen.

Links

- RELATIONS

2022-08-17 08:12:51

Mobipunt Jes!

- RELATIONS

2022-08-16 12:53:08

Marie-Katrien Driesen