Tools overview


actor
Wateratlas

Op basis van de kennis die opgedaan wordtt in de eerste fasen van het onderzoek wordt de ‘Wateratlas’ voor Waterschei opgesteld. Het vormt een belangrijk document omdat het aan de basis...

2022-07-15 14:09:37
actor
Prototypes

Een prototype is een gegeven dat ingezet kan worden om een bestaande situatie voor bewoners en verschillende andere partijen te verbeteren. Het is een ideaalbeeld, een testelement in de omgeving al...

2022-07-15 14:20:09
actor
Ontharding Lab

Het 'Ontharding Lab' (of Depavement Lab) is een installatie van ConstructLab en gaat samen met het initiatief rond het Waterpaviljoen in Waterschei. Om het paviljoen te realiseren, gingen bewoners ...

2022-08-25 09:35:58
actor
Postkaarten

De postkaarten werden gebruikt tijdens de gesprekken met bewoners van Waterschei, omtrent hun gebruik met water. We gebruikten ze om de 'watertaal' dichter te brengen bij het dagelijks leven van be...

2022-08-25 09:47:55
actor
Prototype Boek

Het Prototype Boek bevat de verschillende prototypes die aan de bewoners voorgesteld worden. Prototypes zijn mogelijke, kleinschalige ingrepen in de woning met een positieve impact op het duurzame ...

2022-08-25 10:02:11