Initiatives overview


actor
Stiemerdeals

De Stiemerbeek in Genk wordt vandaag geteisterd door vervuiling en overstroming door het afstromen van water van hoger gelegen plaatsen. Genk zelf kent vandaag ook enkele ruimtelijke tendensen, zoa...

2022-07-15 13:18:18
actor
Waterpaviljoen

Het waterpaviljoen in Waterschei is een initiatief van ConstructLab en werd gebouwd als ontmoetingsplaats in Waterschei, maar ook als waterhub, waar het thema hergebruik van water centraal staat. H...

2022-07-15 14:28:31
actor
Dieptegesprekken met buurtbewoners van Waterschei

Van mei tot en met juli 2022 werden in Waterschei dieptegesprekken gevoerd met buurtbewoners om het project grondig toe te lichten, prototypes te bevragen en te zoeken naar early adapters en watera...

2022-07-15 14:48:55
actor
Open Lab Genk

Het oPEN Thor living lab –dat zich uitstrekt over Thor Park, Nieuw Texas, de tuinwijk in Waterschei en KRC Genk – zal na afloop van het oPEN Lab project permanent blijven fungeren als u...

2022-08-16 09:20:35
actor
Stiemervallei Masterplan

Het project ‘Ontwikkeling van de Stiemervallei’ maakt deel uit van de ontwikkelingsstrategie van de stad Genk. Het wil deze blauwgroene stedelijke vallei ontwikkelen met het oog op een ...

2022-08-16 09:34:57
actor
Transitie naar Tuinwijken 2.0

Stad Genk, Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Stebo richten samen een Taskforce op om met gerichte acties de Genkse tuinwijken toekomstbestendig te maken.

Aan het begin van de...

2022-08-16 09:38:54
actor
StiemerHUB

Een ander initiatief is de StiemerHUB, een project dat loopt tussen 2021 en 2024 en inzet op het opwaarderen van het programma langs de Stiemerbeek, als bron voor culturele en natuurlijke ontwikkel...

2022-08-16 09:44:22
actor
Suds & Soda

Met ‘SUDS & SODA’ zetten we in op het onderzoeken van duurzame oplossingen omtrent het opvangen en hergebruiken van water in Waterschei en proberen we vat te krijgen op de waarde va...

2022-08-16 11:55:26