Events overview


2021-11-01 00:00:00

Voorafgaand onderzoek Waterschei

Voorafgaand aan de interviews met bewoners en stakeholders, bestudeerden onderzoekers de concrete ruimtelijke situatie in Waterschei, met een brede waaier aan ruimtelijke aspecten (aanleg van riolering, ondergrond, aandeel verharde oppervlakte, aanwezigheid van groenruimtes en ontmoetingsplaatsen...).

bekijk event
2021-12-01 00:00:00

Verkennende stakeholderbevraging Waterschei

Een volgende stap was het voeren van gesprekken met bewoners om vat te krijgen op hoe zij vandaag met water omgaan, of ze al water opslaan en hergebruiken. Hoe kijken zij naar de problemen met water in de wijk? Zien ze mogelijkheden naar de toekomst toe? Welke verhalen kunnen ze vertellen rond water? Hebben ze dromen rond water naar de toekomst toe? Onderzoekers gingen van deur tot deur om geïnteresseerde bewoners te interviewen, om zo veel mogelijk buurtbewoners te bereiken.

bekijk event
2021-12-09 00:00:00

Stakeholderbevraging Buurthuis

Aanvullend op de interviews zochten onderzoekers de bevolking ook actief op tijdens de tweedehandsmarkt in het buurthuis. Ze zetten een eenvoudige stand op aan het buurthuis en spraken bewoners aan bij het buitenkomen van hun
bezoek. Ook hier zetten ze in op het zo veel mogelijk betrekken van bewoners
bij het onderzoek. Ze informeerden hen over de activiteiten en nodigden hen
uit deel te nemen aan toekomstige interviews en workshops met betrekking
tot het waterproject. Ook hier verzamelden ze reeds kort enkele reacties op
het project en input over hoe mensen met water omgaan.

bekijk event
2022-03-31 00:00:00

Prototyping Workshop met Stakeholders

Op 31 maart 2022 vond een workshop plaats aan het buurthuis, waarbij verschillende prototypes omtrent watergebruik in Waterschei opgesteld werden. Werknemers vanuit verschillende partijen (stad Genk, Fluvius…) kwamen samen om te reflecteren over andere projecten met betrekking tot water, ontharding en afkoppeling van regenwater aan het rioleringsstelsel. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de methode waar via kantelmomenten en acties uit het verleden een ontwikkelingsproces van de gekozen projecten vorm kreeg. De acties worden ook geëvalueerd, er wordt gereflecteerd over wat werkte en wat niet. Op basis hiervan worden alternatieve acties gevormd, als input voor het opzetten van toekomstige participatietrajecten, met ook het Waterrijk Waterschei – project als eerste case. De workshop verloopt in twee groepen. Op basis van de input wordt er gereflecteerd over ‘prototypes’ voor de toekomst.

bekijk event
2022-04-16 00:00:00

Openingsevent Waterpaviljoen

Op zaterdag 16 april vond het openingsmoment plaats voor het waterpaviljoen. De bewoners en pers werden door de schepen van economie, duurzaamheid en ruimte Toon Vandeurzen van uitleg voorzien. De visie van het paviljoen en meer uitgezoomd ook het hele Waterrijk Waterschei – project werd uit de doeken gedaan en de beoogde resultaten werden gedeeld.

Het paviljoen werd daarnaast ook ingehuldigd. De kinderen van de jeugdwerking in Waterschei, GIGOS, werden opgetrommeld om samen met enkele begeleiders de tuin aan te leggen, gewassen en kruiden te planten en ze te besproeien met het regenwater dat in de twee voorgaande weken reeds opgevangen werd. Zo maakten de kinderen en enkele bewoners al een eerste keer kennis met de voordelen van het opvangen en hergebruiken van regenwater.

bekijk event
2022-05-09 00:00:00

Gesprek met buurtwerkers

Op 9 mei 2022 gingen de onderzoekers in overleg met buurtwerkers en de gemeente om de volgende stappen binnen het onderzoekstraject af te spreken. Er werd ook ingegaan op het kiezen van de juiste terminologie om te gebruiken, om de communicatie omtrent het project toegankelijk te maken voor het brede publiek.

bekijk event
2022-05-01 00:00:00

Start van diepte-gesprekken met bewoners

In mei 2022 starten de dieptegesprekken met bewoners, met betrekking tot het zoeken naar early adapters en waterambassadeurs in Waterschei. 

bekijk event