Wateratlas

Description

Op basis van de kennis die opgedaan wordtt in de eerste fasen van het onderzoek wordt de ‘Wateratlas’ voor Waterschei opgesteld. Het vormt een belangrijk document omdat het aan de basis staat van het collectieve waterverhaal dat voor Waterschei opgebouwd wordt. Het bevat zowel de eerder technisch-wetenschappelijke data met betrekking tot water en ondergrond, alsook de sociale verhalen die bewoners ons aangaven tijdens gesprekken die we met hen voerden. Op basis van de opgedane kennis worden er ook al concepten, prototypes en uitdagingen voor de toekomst gevormd.

Links

- RELATIONS

2022-07-15 13:48:47

Verkennende stakeholderbevraging Waterschei