Prototype Boek

Description

Het Prototype Boek bevat de verschillende prototypes die aan de bewoners voorgesteld worden. Prototypes zijn mogelijke, kleinschalige ingrepen in de woning met een positieve impact op het duurzame waterkarakter van de wijk.

Het boek bevat een korte uitleg van hoe de prototypes gebruikt worden, wat hun impact is en hoeveel ze kosten. Daarnaast wordt ook meegegeven hoe bewoners hierin gesteund kunnen worden, financieel of met hulp.

Het prototype boek begeleidt ook de zoektocht naar early adapters, enthousiaste mensen die wensen deel te nemen aan het project.

Links

PDF: 1B Prototype Book v2_compressed

- RELATIONS

2022-07-15 14:35:59

Start van diepte-gesprekken met bewoners