Tools overview


actor
Kennisdelingsmomenten

De kennisdelingsmomenten hebben als opzet iedereen vanuit eigen ervaringen of aspiraties te betrekken bij een gezamenlijk werkproces. Via (digitale) rondetafelgesprekken verkennen opdrachtgevers, on...

2020-10-01 14:19:01
actor
Kennisdelingsmoment 1 : Productie & Economie

Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar productie en economie, dat de aanzet moet worden voor het eerste kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaar door ...

2021-01-13 16:16:13
actor
Kennisdelingsmoment 2 : Duurzaamheid & Virtualiteit

Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar virtualiteit en duurzaamheid, dat de aanzet moet worden voor het tweede kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaa...

2021-01-13 16:17:38
actor
Kennisdelingsmoment 3 : Gebruik & beheer

Deze podcast biedt een eerste inzicht in het begrippenpaar gebruik en beheer, dat de aanzet is voor het derde kennisdelingsmoment. Naast een korte introductie van het begrippenpaar door Pascal Gielen ...

2021-01-13 16:18:15
actor
FACTS - What is?

Om de FACTS (‘what is’) per case – case te leren kennen, stelde de tafelverantwoordelijken vragen aan de sleutelactoren over: context (locatie, lokale cultuur, lokale uitdagingen, mogelijkheden....

2021-10-22 20:14:27
actor
EVALUATIE - What if

In de EVALUATIEfase (van situatie ‘what is’) stelde de tafelverantwoordelijke vragen aan de sleutelactoren over: uitdagingen/knelpunten / kansen die nog niet ingelost zijn (op basis van de voorga...

2021-10-22 20:35:27
actor
METHODISCH - Cases

METHODISCH werkte de verslaggevers (1 per case/tafel) vanuit een basisposter. De basisposter werd telkens voorbereid door de onderzoekers van de UH. Hij bevat een basisanalyse van de case in kwestie, ...

2021-10-22 20:36:20
actor
ANALYTISCH - Samenvatting

ANALYTISCH verwerkten we de posters en de gesprekken via een inhoudsanalyse. We doorzochten de inhoud naar concepten die vaak aangehaald werden en begonnen die te clusteren in een aantal terugkerende ...

2021-10-22 20:37:11
actor
Kennisdelingsmoment 4: Burgerschap & emancipatie

...

2021-11-20 20:36:46