EVALUATIE - What if

Description

In de EVALUATIEfase (van situatie ‘what is’) stelde de tafelverantwoordelijke vragen aan de sleutelactoren over: uitdagingen/knelpunten / kansen die nog niet ingelost zijn (op basis van de voorgaande opsomming van de facts) + mogelijke extra insteken, zoals: context (regels, privaat/publiek...), actoren (wat er verwacht werd van publiek, passief/actief/verbeeldend/… - ingelost? Was er een doelgroep en is die bereikt? Parochialisering of meer universele openbaarheid / zekere diversiteit bereikt?), proces kunst (participatie en/of autonomie, branding/festivalisering? Of juist dissensus/kritiek? artefact belangrijk of niet? Idem voor discours..., sterk gestuurd, of losgelaten?, tijdslijn en dynamiek, intentie VS (verhoopt) effect kunst), effecten...
Links

- RELATIONS

2020-10-01 12:14:59

Kennisdelingsmoment 2 - Virtualiteit en Duurzaamheid

2020-10-01 12:14:59

Kennisdelingsmoment 2 - Virtualiteit en Duurzaamheid

2020-10-01 12:15:47

Kennisdelingsmoment 3 - Gebruik en Beheer

2020-10-01 12:20:21

Kennisdelingsmoment 4 - Burgerschap & Emancipatie