ANALYTISCH - Samenvatting

Description

ANALYTISCH verwerkten we de posters en de gesprekken via een inhoudsanalyse. We doorzochten de inhoud naar concepten die vaak aangehaald werden en begonnen die te clusteren in een aantal terugkerende begrippen en/of begrippenclusters die van belang bleken in kunst in de publieke ruimte contexten die inspelen op transities. Deze begrippen zijn: “context en actoren”, “productie en economie”, “ecologische en sociale duurzaamheid”, “participatie, draagvlak en bemiddeling”, “samenwerking en rolverdeling”, “tijdelijkheid en termijnvisie”, “verwachtingen en haalbaarheid”, “budget” en “beleving en ervaring”.
Links

- RELATIONS

2020-10-01 11:58:06

Kennisdelingsmoment 1 - Productie en Economie

2020-10-01 12:14:59

Kennisdelingsmoment 2 - Virtualiteit en Duurzaamheid

2020-10-01 12:15:47

Kennisdelingsmoment 3 - Gebruik en Beheer

2020-10-01 12:20:21

Kennisdelingsmoment 4 - Burgerschap & Emancipatie