Uitvoering van het multiproductief proces rond het Kolenspoor

Description

Een multiproductief proces combineert discussies en werksessies, visievorming, zowel concrete als test-ingrepen. Het ziet al die acties als volwaardige onderdelen van een steeds rijkere en gedragen visie en van een zelflerend proces. Bijvoorbeeld, om de idee van een testtrack mogelijk te maken starten we met concrete experimenten in het veld. In september 2016 en 2017 gingen studenten architectuur van de UHasselt aan de slag met specifieke ideeën die ontstonden uit deze studie. In het Live Project bedenken de studenten installaties en bouwen ze deze met de gemeenschap (lokale actoren, bewoners, een groep architectuur-docenten en betrokkenen in de studie van het spoor). Met dit soort tastbare structuren zetten we eerste stappen in het afbakenen van de mentale ruimte rond het spoor. In 2016 verbeeldde een installatie een voedsel- werkstation, gebouwd in samenwerking met een aantal buurtbewoners die actief zijn in hun voedseltuintjes langsheen het spoor. Ze wensen een hecht voedselnetwerk te ontwikkelen om hun identiteit lokaal en bovenlokaal te communiceren. Er was een duidelijke interesse in het oprichten van een coöperatie die de kennis en de kunst van Genks multicultureel voedsel naar voor schuift en een ruimte biedt om hierrond samen te komen. De installaties die tijdens het Live Project gebouwd werden, stimuleerden de verbeelding rond deze denkoefening. De community kitchen in Zwartberg was een concreet project dat moest zorgen voor een maximale verwevenheid en uitwisseling rond de voedsel-kennis. Er werd een plek geboden om markten te organiseren, om voedsel te verkopen en om de horecagelegenheid in de buurt verder te ontwikkelen. Dit ging gepaard met het bedenken van een economisch model dat aansluit bij de sociale tewerkstelling die zich lokaal reeds ontwikkelde.
Links

- RELATIONS

2018-02-07 16:50:57

Prof. dr. Liesbeth Huybrechts