Verstopte verkaveling

Description

Een van de studenten bestudeerde mogelijke verdichtingsmodellen langs het Fruitspoor en hoe afbraakmaterialen van bestaande gebouwen hierbij gerecycleerd konden worden.

Links

- RELATIONS

2022-08-16 13:10:55

Reconnecting the Fruit Track

- RELATIONS

2022-08-16 12:04:06

Jonas Vandecan