Reconnecting the Fruit Track

Description

Studenten gingen aan de slag met ontwerpen op het fruitspoor, als studentenproject. Dwars op het fruitspoor bakenden we 5 onderzoeksvensters af, om het fruitspoor in relatie tot landschap, topografie, water en andere infrastructuurelementen (zoals o.a. de steenweg, de romeinse kassei) te leren kennen. De studenten kregen zo inzicht in de evolutie van nederzettingspatronen, klimaat, infrastructuur, blauw-groen netwerk in de tijd en hun impact op elkaar. Dit resulteerde in masterplanschetsen voor de vijf deelgebieden. 1: Sint-Truiden, 2: Borgloon-West, 3: Borgloon-Oost, 4: Haren, Jesseren, Gors, 5:Tongeren. 

Links

- RELATIONS

2022-08-16 13:14:24

Belevingsroute

2022-08-16 13:22:38

Verstopte verkaveling

2022-08-16 13:27:29

Gestapeld bedrijfsverzamelgebouw

2022-08-16 13:29:04

Levensloopbestendige horizontale verdichting

2022-08-16 13:30:17

Publieke activiteiten loods

2022-08-16 13:31:45

Zorgcampus

2022-08-16 14:27:21

Herwonnen publieke ruimte

2022-08-16 14:57:55

Kerkmarkt

2022-08-17 07:16:13

De co-woonhoeve

2022-08-17 07:21:02

Erfgoedroute

2022-08-17 07:27:23

Landschapsgalerij

2022-08-17 07:28:46

Bouwstenen voor het dorp

2022-08-17 07:30:55

Dorpsblokken

2022-08-17 07:33:19

Ommuurde wijngaard

2022-08-17 07:35:04

Dorpse tuinwijk

2022-08-17 07:37:42

Sportpark

2022-08-17 07:41:12

Transferium

2022-08-17 07:43:48

Energiebesparend bedrijfsverzamelgebouw

2022-08-17 07:48:03

Cultuurtoren

2022-08-17 07:51:30

Zwevend fietspad