Events overview


2021-06-28 00:00:00

Workshops Segmentatie VII

In de workshop van segmentatie IV wordt de pluraliteit van waarden in kaart gebracht. Er worden afwegingen gemaakt tussen waarden en acties waarbij veranderingen verbonden worden om een kwalitatieve dialoog over verwevingsdoelen tot stand te brengen. In de laatste workshop wordt een synthese gemaakt waarbij gefocust wordt op hoe overheden goede verwevingsstrategieën en acties kunnen ondersteunen.

bekijk event

2021-06-28 00:00:00

Tijdens deze workshop vond de inleidende presentatie plaats omtrent de aanpak van Uhasselt voor het project werken wonen Vlaanderen 2021. De nodige doelstellingen werden gedefinieerd en de onderhandelingen werden opgestart tussen bedrijven, sites (lokale actoren) en sectoren.

2021-10-19 00:00:00

Afweging maken tussen waarden en de acties/veranderingen eraan verbonden om een kwalitatieve dialoog over verwevings-
doelen tot stand te brengen. Welke waarden worden gedeeld? Welke waarden gaan in conflict
met elkaar? Welke acties zijn nodig met welk doel?

2021-12-01 00:00:00

Afweging maken tussen waarden en de acties/veranderingen eraan verbonden om een kwalitatieve dialoog over verwevings-
doelen tot stand te brengen. Welke waarden worden gedeeld? Welke waarden gaan in conflict
met elkaar? Welke acties zijn nodig met welk doel?

2021-11-26 00:00:00

Workshops Segmentatie IV

Er worden samen met bewoners lokale producten en diensten ontwikkeld. De advocaten bouwen een netwerk op met de boekhouder uit de straat, een IT'er en een verzekeringskantoor. Ze houden lezingen bij elkaar, geven advies en organiseren ook lezingen voor een breder publiek.

Verder wordt er geïnvesteerd in een menselijk netwerk en een netwerking met andere bedrijven. Op het moment van het interview was  er al een goed contact met de lokale boekhouder, alsook een verzekeraar notaris. verder beoogde VDV Advocaten meer te investeren in de buurt en in te zetten op het creëren van contacten met de buurtbewoners. Men wil ook meer inzetten op de verweving tussen wonen en werken.

bekijk event

2018-09-27 00:00:00

In september vond een co-creatieve workshop plaats in Herentals tussen de bedrijven, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met  kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog  meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze 
acties werden vervolgens geëvalueerd.  Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die 
door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te houden. 

2018-10-16 00:00:00

In oktober een co-creatieve workshop plaats in Roeselare tussen de bedrijven, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met  kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog  meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze 
acties werden vervolgens geëvalueerd.  Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die 
door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en  acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen  en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze  voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven  strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te  houden. 

2018-10-16 00:00:00

In september vond een co-creatieve workshop plaats in Kortrijk tussen de bedrijven, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze 
acties werden vervolgens geëvalueerd. Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die 
door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te houden.