Workshops Segmentatie VII

Description

In de workshop van segmentatie IV wordt de pluraliteit van waarden in kaart gebracht. Er worden afwegingen gemaakt tussen waarden en acties waarbij veranderingen verbonden worden om een kwalitatieve dialoog over verwevingsdoelen tot stand te brengen. In de laatste workshop wordt een synthese gemaakt waarbij gefocust wordt op hoe overheden goede verwevingsstrategieën en acties kunnen ondersteunen.

Links

- RELATIONS

2022-07-13 11:22:21

Workshop 2 - Waardeonderhandeling

2022-07-13 11:28:41

Workshop 3 - Synthese

2022-07-13 11:36:06

Workshop 1 - Inleidend