Platform BEDRIJVENTERREINEN

Description

Het Noord-Zuid Limburg project geeft mee vorm aan een leefbare context voor bedrijven en bedrijventerreinen. Met het uitbouwen van een bedrijventerrein-overstijgend platform zetten we vanuit het perspectief van bedrijven in op duurzame mobiliteit, productie, verwerking en distributie en duurzame relaties tussen wonen, werken en natuur.
Links

- RELATIONS

2020-06-12 10:51:42

Verbinding bedrijventerrein Centrum-Zuid en Fietssnelweg F74

2020-06-12 10:54:08

Levende bedrijventerreinen

2020-06-12 10:55:18

Alternatieve (vracht)wagenontluiting bedrijventerrein Centrum-Zuid