Sub initiatives overview


actor
Montenaken

In Montenaken zijn er heel wat oudere bewoners, onder meer in het Woonzorgcentrum (met een...

2022-09-21 14:43:54
actor
Binderveld

Binderveld is een dorp met veel geschiedenis die ook aanwezig is in de infrastructuur, maa...

2022-09-21 14:44:28
actor
Jesseren

Jesseren kent enkele ondernemers die een sterk engagement voor de lokale gemeenschap uitsp...

2022-09-21 14:44:42