Sub initiatives overview


actor
Atelier 1 (Samen Ontmoeten - Jongeren)

De jongeren (JWW) willen zeer graag een jeugdhuis.
Er zijn drie locaties bij uitstek voor het jeugdhuis: Berkenveld, centraal in de wijk op het kerkplein of site Eendracht. Al deze drie locaties...

2022-07-06 07:18:58
actor
Atelier 1 (Samen Zorgen)

Er hangt een positieve toon tijdens de eerste workshop. Het gaat best goed in de wijk, geven de participanten aan. Er is een bereidheid bij bewoners en binnen organisaties om elkaar beter...

2022-07-06 07:20:10
actor
Atelier 2 (Samen Zorgen)

Tijdens dit atelier kwam een belangrijke en waardevolle kwaliteit van de wijk ter sprake: het informele netwerk en meer bepaald het spontane en familiaire karakter hoe mensen elkaar hier ...

2022-07-06 07:23:50
actor
Atelier 3 (Samen Zorgen)

Tijdens dit atelier deden we een kennismaking en brainstorm. We namen de tijd om onze zorgen te benoemen en kwamen zo tot drie werkgroepen waar we samen onze schouders onder willen zetten: ‘s...

2022-07-06 07:25:58
actor
Atelier 1 (Samen Vertragen)

In het mobiliteitsplan dat Frank Broux voorstelde wordt Meulenberg in de toekomst een belangrijk knooppunt voor fietsers zowel lokaal als bovenlokaal en dat schept mogelijkheden om mee aan de slag ...

2022-07-06 07:31:50
actor
Atelier 2 (Samen Vertragen)

Tijdens deze workshop werkten we verder toe naar (1) een ‘Samen Traag Plan Meulenberg’ en (2) een 'Samen Traag Festival' op woensdag 4 mei. We gebruiken de tragewegenkaart en het mobili...

2022-07-06 07:34:56
actor
Atelier 2 (Samen Ontmoeten - Jongeren)

Samen met de jongeren werd er nagedacht over kwalitatieve buitenplekken in de wijk. Een collectieve zitplek met een mogelijkheid om vuur te maken was een eerste idee, en dit op dezelfde plek op Ber...

2022-07-06 07:36:48
actor
Atelier 3 (Samen Vertragen)

Dit atelier houdt een online voorbereidend overleg in voor het ‘Samen Traag’ Festival. Over het algemeen wordt er gekozen om zoveel mogelijk van het programma naschools te hou...

2022-07-06 07:37:30
actor
Atelier 3 (Samen Ontmoeten - Jongeren)

De jongeren geven aan dat ze een jeugdhuis willen dat voor elke jongerengroep gebruikt kan worden. Het moet een locatie zijn waar de jongeren gezelschapsspellen kunnen spelen en waar er ook caf&eac...

2022-07-06 07:43:14
actor
Atelier 1 (Samen Ontmoeten - Vrouwen)

Het doel van dit project is om verbinding te maken tussen de vrouwen van de verschillende groepen. Vernieuwde infrastructuur, etc. kan een hefboom zijn om dit te realiseren.Er werd in  in de m...

2022-07-06 07:52:03
actor
Atelier 2 (Samen Ontmoeten - Vrouwen)

Tijdens dit atelier werden meerdere problematieken in de wijk aangehaald en uitvoerig besproken. Een eerste aspect is de tekortkoming aan ontmoeting. De wijk is namelijk mooier geworden, maar volle...

2022-07-06 07:54:02
actor
Atelier 1 (Samen Vergroenen)

Tijdens dit atelier werden de actuele problematieken binnenin de wijk aangehaald omtrent vergroening. Er wordt samen met de bewoners nagedacht over een toekomstig actieplan op zowel korte als lange...

2022-07-06 07:54:36