Concept overview


actor
Handelstad

De handelsstad ontstaat in de middeleeuwen. Het is een periode waar innovaties in de landbouw zorgen voor overschot. Mensen beginnen handel te drijven. Het is ook een periode van oorlogen en veroverin...

2020-10-20 11:07:21
actor
Agrarische kern

De agrarische kern is één van de oudste verstedelijkingsvormen. Een groepje huizen aan een bron, op de flank van beekvallei of rond de beek. Soms op het kruispunt van twee wegen, soms ook gewoon ron...

2020-10-20 11:34:55
actor
Modernistisch Woonensemble

De 20e eeuw start met een enorme woningnood. Samen met een reeks technologische ontwikkelingen in de bouwsector doet dit architecten en planners in heel Europa dromen van radicaal andere woonmodellen ...

2020-10-20 17:51:24
actor
Landbouwkolonie

Europa gaat gebukt onder een stevige economische crisis aan het begin van de 19e eeuw. Heel wat gezinnen moet overleven op straat. Een aantal visionaire planners kunnen overheden en particulieren over...

2020-10-20 17:57:51
actor
Tuinwijk

Steden zijn vuil en ongezond aan het eind van de 19e eeuw. Tuinsteden willen een alternatief bieden en de kwaliteiten van de stad en het buitengebied verenigen. Het zijn experimenten in collectiviteit...

2020-10-20 18:05:38
actor
Agglomeratie

Vlaanderen kent een sterk industrialisatieproces in de 19e eeuw. De aanleg van kanalen, spoorlijnen en een fijnmazig tramnetwerk maakt dat er overal gewerkt en gewoond kan worden. Het resultaat is een...

2020-10-20 18:14:51
actor
Verkaveling

Vanaf de jaren 60 neemt de welvaart in Vlaanderen stilaan toe. De introductie van gewestplannen, de toename in autobezit en de gerichte subsidies maken dat er rond bijna elke kern in Vlaanderen open r...

2020-10-20 18:27:54