Workshop Focusgroep

Description

Hoe kan het trage wegen netwerk ingezet worden om duurzame mobiliteit in de Genkse regio te ondersteunen? Raster Stad Genk zal in de toekomst heel wat veranderingen ondergaan om duurzame mobiliteit in de regio verder te ontwikkelen. Zo zal het Spartacus tram netwerk uitgerold worden in Limburg en aansluiting vinden in Genk. Gelinkt aan de Spartacus ontwikkeling werd tijdens de voorbereidende workshop volgende doelstelling geformuleerd: “Tegen 2033 moet er minstens vier maal zo veel verplaatsingen via openbaar vervoer gerealiseerd worden dan vandaag het geval is in Genk."
Links

- RELATIONS

2018-02-07 16:50:57

Liesbeth Huybrechts