Mapping ZOL

Description

WegenWerken wil kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst in kaart brengen, mogelijke scenario’s ontwikkelen en deze op het terrein testen. Hoe kan een dienstenweg een ontmoetingspunt vormen tussen de zorg en het dagelijkse en multiculturele leven van de wijken en dus diens louter functionele karakter overstijgen? "Weg naar de zorg": waar 'weg naar' een publieke verblijfsplek kan worden, waar digitale technologie, zorg en multiculturele samenleving elkaar kruisen. Hoe kunnen trage wegen naar ZOL en de omgeving meer als een publieke ruimte ontwikkelen die als aantrekkelijke (interculturele) ontmoetingsplek kan fungeren tussen het ziekenhuis en de omliggende wijken? Om bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken, gingen we de ZOL - site een dag lang observeren en met de passanten spreken. Daarnaast voerden we enkele gesprekken met relevante actoren. Op die manier verzamelden we verhalen en relaties rond de ZOL - site, met de wijken en de verbindingen ertussen.
Links

- RELATIONS

2022-07-02 18:00:00

Ben Hagenaars

2018-03-09 11:29:59

Mela Zuljevic

2019-07-09 14:26:40

Jo Cops

2019-07-09 14:38:24

Patricia Vrancken

2019-07-09 14:48:55

eggy

2019-07-09 15:03:45

Ganaël Vanlokeren

2019-07-09 15:13:28

Marc & Danny

2019-07-09 15:17:58

eter

2019-07-09 15:26:28

eroen