Actors overview


actor
ino

Gino woont in de buurt van de ZOL - site en bezoekt er zijn vader twee keer per week. De wijk waar hij woont is zeer rustig. Hij vindt het jammer dat mensen er niet buiten komen om elkaar te ontmoeten...

2019-07-09 13:16:01
actor
Jo Cops

Jo Cops is wijkmanager Kolderbos – Langerlo & Bret – Gelieren Volgens Jo is het fietsroutenetwerk zeer aangenaam in de buurt van de ZOL – site. Er komen mensen vanuit heel Vlaanderen om het d...

2019-07-09 14:26:40
actor
Patricia Vrancken

Patricia is hoofd van de dienst patiëntenbegeleiding. Ze werkt in het ziekenhuis, op campus LIZA, het bloedtransfusiecentrum en kinderpsychiatrisch centrum. Het is een ziekenhuis voor acute zor...

2019-07-09 14:38:24
actor
eggy

Peggy is werknemer bij ZOL Ze woont vlakbij en komt met de fiets naar ZOL. Ze gaat vaak met de fiets naar een manège in Kattevennen. Ze vindt dat Limburg en zeker ook Genk goed voorzien zijn op vl...

2019-07-09 14:48:55
actor
Ganaël Vanlokeren

Ganaël werkt op de dienst ruimtelijke ordening en woonbeleid Ze vertelt over Bas Romgens, die bezig is met het ontwikkelingsplan ZOL als deelgebied in het GRUP. Ze merkt de problemen op naar toega...

2019-07-09 15:03:45
actor
Marc & Danny

Marc en Danny zijn werknemers van de groendienst ZOL Ze vertellen over hoe er nog veel groen aanwezig is in Genk en de stad probeert zoveel mogelijk te vrijwaren. Zoals in heel Vlaanderen, zien we ...

2019-07-09 15:13:28
actor
eter

Peter komt vaak met de fiets naar het ziekenhuis om bloed te geven. Zijn fiets is vaak de enige fiets in de fietsrekken. Hij vertelt hoe hij zelf ook vaak van Zwartberg naar het centrum toe fietst, na...

2019-07-09 15:17:58
actor
eroen

Jeroen vertelt hoe hij dagelijks naar zijn werk fietst op de ZOL – site. Hij zet er ook elke dag zijn dochter af bij de kinderopvang. Volgens hem ligt het asfalt aan de toegang van de site aan d...

2019-07-09 15:26:28
actor
Werknemers ZOL

Deze werknemers geven aan dat ze elke dag naar de ZOL – site komen met de fiets vanuit Zonhoven. Ook maken ze een wandeling tijdens hun lunchpauze. Ze melden dat er een gevaarlijk kruispunt in d...

2019-07-09 16:25:59
actor
Onbekende inwoner uit buurt van ZOL - site

Deze vrouw woont in de Weiblokstraat, achter het ziekenhuis. Ze heeft niet gevoel dat er iets mist in haar omgeving op dit moment. De bestaande weg tussen de Armond Maclotlaan en het ziekenhuis vindt ...

2019-07-09 16:33:50
actor
Kathleen Sterkcx - Manager THOR

Kathleen Sterckx is manager bij Thor. Thor huist een aantal nieuwe incubatoren. Hier vindt zowel onderzoek als onderwijs (voor volwassenen) plaats. De ambitie rond de Thor-site is om economie en te...

2019-07-10 13:03:46
actor
Katrien Van De Sijpe

Katrien werk voor de stad Genk, op de dienst leefmilieu Rondom Thor is er veel groen, dat vormgegeven wordt door een wandelgebied, dat ook dienst doet als nieuwe toegangspoort tot het Nationaal Par...

2019-07-10 13:52:49