occo

Description

Trage wegen worden volgens Rocco enkel gebruikt door de bewoners. Ze zijn dus niet heel publiek en vormen enkel een doorgang voor voetgangers of fietsers. Rocco merkt ook op dat de privacy van bewoners geschonden zou worden als deze wegen meer gebruikt zouden worden.
Links