Bas Römgens

Description

Bas Römgens is architect en beleidsadviseur voor ontwikkeling De rol van Bas bestaat erin werken aan gebouwen uit te voeren op korte termijn en een masterplan uit te werken op lange termijn. Zijn visie luidt als volgt: ZOL is een dynamische plek waar patiënten en bezoekers terecht komen voor zorg, maar ook met voorzieningen om hun verblijf aangenamer te maken. ZOL is daarboven op ook de grootste werkgever van Genk. Tenslotte is ZOL ook een plek waar samenwerkingen, ontwikkelingen en nieuwe initiatieven ontstaan. De plek moet dus laagdrempelig verbonden zijn met de stad. De parking zal op lange termijn verplaatsen naar de rand van de site, terwijl het ziekenhuis nu op een parkeerterrein gelegen is. De verplaatsing van de parking zal bezoekers beter naar de ingang leiden, maar ook om het ziekenhuis te kunnen voorzien van een groen ‘zorgpark’. Aanvullend hierop is de Schiepse Hei, als autovrije ‘zorgboulevard’ met revalidatie – en sportmogelijkheden. Daarbij wil hij ontoegankelijke / verborgen wegen rondom het ziekenhuis herstellen of bijkomend inrichten, voor wandelmogelijkheden en dergelijke. Wat vervoer van personeel betreft, wil men beginnen met zo veel mogelijk werknemers op de fiets te krijgen. Later wil men kijken hoe men een shuttledienst kan invoeren. Daarnaast wil hij parking voor Kattevennen samen met die van ZOL bekijken en studenten op de fiets krijgen. Omdat het hele masterplan uitwerken veel tijd in beslag neemt, wil hij beginnen met kleinere ingrepen als test. Ook naar kinderopvang toe wil Bas overgaan naar een zorgboerderij om kinderen in op te vangen.
Links