Events overview


Participatory Practices

Binnen de context van trage wegen in Genk en 'Wegen Werken', gaan studenten tijdens deze activiteiten in dialoog met de bewoners van wijken gelegen in en rond de Stiemerbeek vallei en de gebruikers van de trage wegen in de Stiemerbeekvallei. Ze gaan op een participatieve manier onderzoeken hoe deze gebruikers verhalen over het verleden, het heden en de toekomst van de Stiemerbeekvallei kunnen ontdekken en vertellen. Dat wil zeggen dat ze tools gaan ontwerpen waarmee de gebruikers hun eigen verhalen kunnen delen, visualiseren, maken, raadplegen,... Tijdens deze opdracht gaan ze zelf bepalen welke gebruikers ze gaan betrekken in het project, met oog op diversiteit van de geïnterviewden. Samen ontwerpen ze tools die ze ook meteen testen. Deze tools worden ook meteen gedemonstreerd tijdens een publieke tragewegenwandeldag.
bekijk event