Events overview


Atelier Diepe Geothermie

bekijk event

Subsidie - aanvraag Park Spoor Genk

Tijdens deze subsidie - aanvraag, werd het gehelen scenario rond het Spoorpark (De Park) volledig besproken met de stakeholders. Hieronder bekijkt men wat het park inhoudt en welke aspecten hierbij komen kijken. Er worden hiervoor meetings georganiseerd met de stakeholders en de resultaten van de meetings worden aangeduid op een kaart.
bekijk event

Event rond voedselstations

Tijdens dit evenement werden projecten en ervaringen rond voedsel uit Genk besproken en gekeken hoe ze ingezet kunnen worden binnen deze voedselstations. Er werd op basis hiervan een semi - fictief werkstation georganiseerd, als visualisatie van het werken van een scenario in de toekomst. Deze voedselstations schikken zich rond het Kolenspoor. Voor het creëren van deze scenario's vertrekt men vanuit bestaand initiatief en kijkt men hoe men dit beter kan uitwerken en hoe dit kan inpassen binnen het groter idee. Hoe worden de verschillende initiatieven op elkaar afgestemd? En hoe worden ze (fysiek en functioneel) verbonden met elkaar?
bekijk event

Incomplete City Workshop

Sinds 2014 bundelen de zeven kolenspoorgemeenten de krachten om samen na te denken over de toekomst van de regio. Z33 en Architectuurwijzer organiseren in het voorjaar van 2017 een ruimtelijk ontwerpspel dat de burgers in deze discussie betrekt. In iedere gemeente wordt er gedurende verschillende workshopsessies een collage gecreëerd. Tijdens een feestelijke kolenspoorpaleo op 7 mei worden de resultaten uit deze workshops met elkaar vergeleken en aan elkaar gekoppeld, zodat één toekomstbeeld voor de regio ontstaat vol inspiratie en ideeën. De Incomplete City Workshop in Genk bevraagt de mogelijkheid van het Kolenspoor dat een productief landschapsbelevingspark doorkruist. Genk wordt gekenmerkt door een landschap waarin natuur en industrie elkaar ontmoeten en afwisselen. Groen en maken gaan dus hand in hand: letterlijk een productief landschap dus. Gedacht vanuit het scenario dat het spoor een traject in gebruik is, luidt dan de vraag wat dit productieve landschapsbelevingspark concreet kan betekenen voor de weggebruiker op het Kolenspoor. Welke verbindingen en objecten in het landschap naast het Kolenspoor trekken de aandacht van de weggebruiker? Wat kan die daarmee maken/beleven? Welke verbindingen en objecten (paden, toegangspoorten etc) moeten we daaraan toevoegen om die interactie interessanter te maken?
bekijk event

Slotevenement Kolensporen

Evenement rond het Kolenspoor, georganiseerd in Z33.
bekijk event